Vuosikokouskutsu 2022

Hyvä Liesjärven Suojelu ry:n jäsen,

keskikesä on parhaimmillaan, ja alueemme järvet tarjoavat virkistystä, iloa ja maisemia varsinkin upeita iltaruskoja. Melojat, kalastajat, soutelijat, suppaajat ja myös muutamat purjehtijat liikkuvat vesillä häiritsemättä vesilintujen poikueita ja luonnon rauhaa.

Liesjärven veden korkeus on säilynyt hyvänä, ja toivottavasti loppukesälläkään ei vedenpinta laske yhtä alas kuin viime vuonna, jolloin se oli alimmillaan 60 vuoteen.

Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hanke etenee, joskin toistaiseksi aika näkymättömästi. Alue on kuitenkin laaja ja järviä useita. KVVY:n asiantuntijat ovat tutkineet aluettamme karttojen ja maastokäyntien kautta ja nyt odotamme vähän kärsimättöminäkin tositoimia. Tervetuloa vuosikokoukseen kuulemaan hankkeen tilannekatsausta!KUTSU LIESJÄRVEN SUOJELU RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: Sunnuntai 31.7.2022, klo 14

Paikka: Liesjärven Kylätalo

Työjärjestys;

Yhdistyksen sääntöjen 12§ määräämät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokousvirkailijat: kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja muista korvauksista

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

10. Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

12. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen


Liesjärven Suojelu ry:n hallitus