Toiminta

Liesjärven Suojelu ry toimii aktiivisesti Tammelan Liesjärven ja sen lähistöllä olevien pienempien järvien ja jokien alueella. Yhdistyksen toiminnan tavoite on ennaltaehkäistä vesistöjen pilaantumista, ja edistää kaikkien alueen toimijoiden yhteistyötä. Tavoite on aktiivisesti parantaa järvien tilaa niin, että rantoja voidaan vielä tulevaisuudessakin käyttää virkistäytymiseen. Yhdistys näkee tärkeäksi, että vesistöt huomioidaan kaikessa alueen toiminnassa, kuten esimerkiksi kaavoituksessa, maankäytössä, yritystoiminnassa, metsänhoidossa, maanviljelyssä ja virkistyskäytössä.

Erityistä huolta yhdistys kantaa vesistöjen ulkoisen kuormituksen lisääntymisestä. Vesien puhtaus on vaarassa, ellei kaikin mahdollisin toimin ennaltaehkäistä erilaisten epäpuhtauksien, ravinteiden ja torjunta-aineiden joutumista vesistöön. Myös alueen asukkaiden toiminta voi olla riski ympärisölle, jos vesistöjä kuormitetaan omalla toiminnalla, eivätkä jäteveden käsittelyjärjestelmät ole ajanmukaiset.

sivu1.JPG

Jokainen alueen asukas voi omalla aktiivisella toiminnallaan estää vesien tilan heikkenemistä. Lisää aiheesta:

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesiensuojelu