Toiminta ja tavoitteet

Liesjärven Suojelu ry toimii aktiivisesti Liesjärven ja sen lähistöllä olevien pienempien järvien, lampien ja jokien alueella. Tavoitteenamme on estää vesistöjen pilaantuminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vesistömme tulee huomioida kaikessa alueen toiminnassa kuten kaavoituksessa, maankäytössä, yritystoiminnassa, metsänhoidossa, maanviljelyssä ja virkistyskäytössä. Liiallinen ravinteiden ja kiintoaineen (humus) joutuminen vesistöön on estettävä. Jokainen ranta-asukas voi itse aktiivisesti huolehtia siitä, että omat jäteveden käsittelyjärjestelmät ovat ajanmukaiset ja toimivat.

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Vesi/Vesiensuojelu