Hyödyllisiä linkkejä

Esite mökkien jätevedenkäsittelystä:
http://kvvy.fi/tietoa/hajajatevedet/
Vapo Oy:n Rinnansuon veden laadun seurantaraportti: