Liesjärven alueen kirkkaat vedet

Suunnitteluvaiheen tulokset

Suunnitteluvaihe

28.8.2022

Hämeen Ely-keskuksen tukema ”Liesjärven alueen kirkkaat vedet” -hanke on etenemässä asiantuntijoitten ohjauksessa kohti suunnitteluvaiheen valmistumista. Hankkeeseen kuuluvat Liesjärven lisäksi Lintumaanjärvi, Levoniemenjärvi , Herttuanjärvi sekä myös Kyynärä. Valuma-alueen laajuus on 122 km2.

Liesjärven tulevaisuus on vaarantunut. Metsäojista valuvat ravinteet ja turvehumus samentavat järven vettä ja tämä orgaaninen aines kerrostuu syvimpiin kohtiin kuluttaen pohjan happivarastoja. Humus myös nostaa veden lämpötilaa ja saa vesikasvit runsastumaan. Tästä on jo runsaasti merkkejä sekä Liesjärvessä että pikkujärvissä.

Suunnitteluhanke päättyy 31.12.2022 tehtävään raporttiin ELY-keskukselle ja juuri nyt ovat meneillään yhteydenotot maanomistajiin ja tarkat ”karttaharjoitukset” yhteistyössä maanomistajien kanssa, jotta suunnitelmaan otettavat toimenpide-ehdotukset ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia tulevalle 10-vuotis kaudelle. Hyvällä yhteistyöllä, tarkalla suunnittelulla ja maaston tutkimisella vältetään väärät tai hyödyttömät toimenpiteet.