Liesun blogi

Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen suunnitteluvaiheen valmistuminen

Perjantai 6.1.2023 - Ulla Simola


Liesjärven Suojelu ry:ssä olemme saattamassa päätökseen Hämeen ELY-keskuksen tukeman kaksivuotisen hankkeen suunnitteluvaiheen. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY:n) vesiasiantuntijat ovat tutkineet karttojen ja maastokäyntien avulla koko Liesjärven ja Kyynärän valuma-alueen. Vesiensuojelun kannalta parhaita toteuttamiskelpoisia maastokohteita ovat etsineet KVVY:n asiantuntijat, hankeohjaaja Martti Järvinen, eri alojen asiantuntijat sekä tutkittavan kohteen maanomistajat.

Nyt työn valmistuttua meillä on käytettävissä valmiita toimenpide-ehdotuksia, jotka voidaan hankkeen seuraavissa vaiheissa panna täytäntöön maanomistajien sekä rahoittqjien toimesta heidän niin päättäessään.

Suunnitteluhan kattoi 10 vuoden ajanjakson eteenpäin, eli vuodet 2023-2033, jolloin käytännön toimia voidaan totetuttaa.

Kosteikkosuunnittelujen tuloksena saimme yhden varman kosteikon Kauhaojan varteen, yhden epävarmemman Mustiojan varteen, ja Lehesojan varteen emme saaneet kosteikkoa ahkerasta yrittämisestä huolimatta.
Lehesojan varrelta tutkittiin neljä eri vaihtoehtoa, mutta jokaisen kohdalla maastotöiden eli siirtomassojen suuri määrä esti toteuttamissuunnitelmat. Someron Yhteismetsiin kuuluvan 40 ha:n korpisuon hakkuut ovat edessä 5-7 vuoden sisällä. Hakkuusuunnitelmaan kuuluu 3 - 4 isompaa virtausta hillitsevää saostusallasta. Hankkeeseen liittyvällä maastokäynnillä Someron Yhteismetsien toiminnanjahtaja Olli Ylhäisi hahmotteli jo altaiden mahdollista sijaintia suunnitelmaan. Hakkuiden aloitus 5-7 vuoden kuluessa osuu Liesjärvi-hankkeen 10-vuotissuunnitelman aikajaksoon.

Järvikävelyt onnistuivat hyvin. Herttuanjärven kävely, johon yhdistyi Rasinojan lasku-uoman kaivannot ja keväisten vesien hallintaan suunniteltu korkeuspato, voi antaa hyviäkin tuloksia. Lisäksi Lintumaanjärven neljä saostusallasta parantavat selkeästi Liesjärveen valuvan ojan veden laatua keväisin tulvahuipun aikana.
Järvikävelyjen lisäksi suunnitteluun kuului noin 10 kpl erilaisia saostusaltaita, joiden teko realisoituu usein hakkuusuunnitelmien yhteyteen, kuten em. Lehesojalla.

Hankkeeseen kuului erillisenä osana pikkujärvien; Levonniemenjärven, Lintumaanjärven, Herttuanjärven sekä Kyynärän vesianalyysit. Juuri ennen joulua saimme tulokset, jotka kertoivat, että järvien tila on hyvä, mitään hälyttävää ei ilmennyt yhdenkään järven kohdalla.
Liitämme vesianalyysien tulokset omana osionaan nettisivuille.

Avainsanat: hankkeet