Liesun blogi

Blogi joulukuussa 2023

Torstai 21.12.2023 - Toini Nukari

Liesjärven Suojelu ry:n toimintavuoden 2023 tavoitteena on aktiivisesti seurata suunnitteluhankkeen jälkeen tapahtuvia toimenpiteitä. Tarkempia tietoja saadaan enemmän tulevan vuoden 2024 aikana. Tällä hetkellä tiedetään, että suunnitelmia viedään eteenpäin erityisesti Metsäkeskuksen ja yksityisten maanomistajien yhteistyönä kosteikkojen rakentamiseksi.

Suomen hallitus on päättänyt kattavista säästöohjelmista, joista johtuen myös yhteistyökumppaniemme, kuten Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen, henkilöstöresurssit pienenevät. Toivottavasti hankkeemme edistyy hienosti siitä huolimatta.

Rahoituslaki muuttuu, jatkossa maanomistaja voi myös hakea itse rahoitusta ja antaa suunnitelman toteutettavaksi. Tilakohtaisissa hankkeissa maaomistaja hakee tekijän, jonka osaaminen on varmistettava. Kannattaa tutustua hyvin hankehakemukseen.

Isompia kokonaisuuksia voidaan edelleen tehdä Luonnonhoitohankkeena, jolloin Metsäkeskus voi toteuttaa hankkeen.

Maanomistajalla on 10v kunnossapitovelvoite, ellei suojeluyhdistys ota sitä hoitaakseen. Se vaatii suojeluyhdistykseltä vuosikokouspäätöksen, rahaa ja rahahakemuksen esim. Leader-hankkeesta. Rahoitusta hakiessa on hyvä muistaa, että rahoituksessa yhdistyksen osuudesta huomattava osuus on talkootyötä, jonka vaikuttava hinta on määritelty erikseen. Tarvitaan siis aktiivista ja sitoutunutta jäsenkuntaa, jotta velvoite voitaisiin ottaa yhdistyksen hoidettavaksi. 

Liesjärven Suojelu ry on loppuvuodesta ollut aktiivisesti mukana yhteistyössä useiden Tammelan vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Tavoitteena on saada oppia toisiltamme ja yhteistyöllä myös näkyvyyttä, tehokkuutta, kunnallista ja alueellista sekä vesistökohtaista vaikuttavuutta. 

Kiitos yhteistyöstä, suunnitteluhankkeen toteutuksesta ja toimintamme tukemisesta kaikille osallistuneille. Kiitos jäsenet, maanomistajat, työryhmä, hallitus ja yhteistyökumppanit.

Ilman teitä ja valuma-alueellamme olevien, sekä paikallisten että vapaa-ajanasukkaiden, tukea toimintamme ei olisi mahdollista.


Rauhaisaa Joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2024!
Toini Nukari
Liesjärven Suojelu ry pj

Vaikuta lähivesiisi

Jokaisen suomalaisen lähiympäristöstä löytyy vettä: järvi, merenranta, joki tai puro. Meillä on mahdollisuus nauttia vesistä vaikkapa uimalla, veneilemällä tai kalastamalla, mutta myös vastuu huolehtia niiden tilasta.

Ota selvää oman lähivetesi laadusta. 

Vesi.fi-palvelusta  löydät tiedot vesien tilasta, sinilevätilanteesta sekä ravinnekuormituksesta. 

Ymparisto.fi auttaa sinua tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Lisätietoja ympäristöministeriön avustushausta (Liesu)

 

Avainsanat: hankkeet, laki

Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen suunnitteluvaiheen valmistuminen

Perjantai 6.1.2023 - Ulla Simola

Liesjärven Suojelu ry:ssä olemme saattamassa päätökseen Hämeen ELY-keskuksen tukeman kaksivuotisen hankkeen suunnitteluvaiheen. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY:n) vesiasiantuntijat ovat tutkineet karttojen ja maastokäyntien avulla koko Liesjärven ja Kyynärän valuma-alueen. Vesiensuojelun kannalta parhaita toteuttamiskelpoisia maastokohteita ovat etsineet KVVY:n asiantuntijat, hankeohjaaja Martti Järvinen, eri alojen asiantuntijat sekä tutkittavan kohteen maanomistajat.

Nyt työn valmistuttua meillä on käytettävissä valmiita toimenpide-ehdotuksia, jotka voidaan hankkeen seuraavissa vaiheissa panna täytäntöön maanomistajien sekä rahoittqjien toimesta heidän niin päättäessään.

Suunnitteluhan kattoi 10 vuoden ajanjakson eteenpäin, eli vuodet 2023-2033, jolloin käytännön toimia voidaan totetuttaa.

Kosteikkosuunnittelujen tuloksena saimme yhden varman kosteikon Kauhaojan varteen, yhden epävarmemman Mustiojan varteen, ja Lehesojan varteen emme saaneet kosteikkoa ahkerasta yrittämisestä huolimatta.
Lehesojan varrelta tutkittiin neljä eri vaihtoehtoa, mutta jokaisen kohdalla maastotöiden eli siirtomassojen suuri määrä esti toteuttamissuunnitelmat. Someron Yhteismetsiin kuuluvan 40 ha:n korpisuon hakkuut ovat edessä 5-7 vuoden sisällä. Hakkuusuunnitelmaan kuuluu 3 - 4 isompaa virtausta hillitsevää saostusallasta. Hankkeeseen liittyvällä maastokäynnillä Someron Yhteismetsien toiminnanjahtaja Olli Ylhäisi hahmotteli jo altaiden mahdollista sijaintia suunnitelmaan. Hakkuiden aloitus 5-7 vuoden kuluessa osuu Liesjärvi-hankkeen 10-vuotissuunnitelman aikajaksoon.

Järvikävelyt onnistuivat hyvin. Herttuanjärven kävely, johon yhdistyi Rasinojan lasku-uoman kaivannot ja keväisten vesien hallintaan suunniteltu korkeuspato, voi antaa hyviäkin tuloksia. Lisäksi Lintumaanjärven neljä saostusallasta parantavat selkeästi Liesjärveen valuvan ojan veden laatua keväisin tulvahuipun aikana.
Järvikävelyjen lisäksi suunnitteluun kuului noin 10 kpl erilaisia saostusaltaita, joiden teko realisoituu usein hakkuusuunnitelmien yhteyteen, kuten em. Lehesojalla.

Hankkeeseen kuului erillisenä osana pikkujärvien; Levonniemenjärven, Lintumaanjärven, Herttuanjärven sekä Kyynärän vesianalyysit. Juuri ennen joulua saimme tulokset, jotka kertoivat, että järvien tila on hyvä, mitään hälyttävää ei ilmennyt yhdenkään järven kohdalla.
Liitämme vesianalyysien tulokset omana osionaan nettisivuille.

Avainsanat: hankkeet