Liesun blogi

Blogi joulukuussa 2023

Torstai 21.12.2023 - Toini Nukari

Liesjärven Suojelu ry:n toimintavuoden 2023 tavoitteena on aktiivisesti seurata suunnitteluhankkeen jälkeen tapahtuvia toimenpiteitä. Tarkempia tietoja saadaan enemmän tulevan vuoden 2024 aikana. Tällä hetkellä tiedetään, että suunnitelmia viedään eteenpäin erityisesti Metsäkeskuksen ja yksityisten maanomistajien yhteistyönä kosteikkojen rakentamiseksi.

Suomen hallitus on päättänyt kattavista säästöohjelmista, joista johtuen myös yhteistyökumppaniemme, kuten Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen, henkilöstöresurssit pienenevät. Toivottavasti hankkeemme edistyy hienosti siitä huolimatta.

Rahoituslaki muuttuu, jatkossa maanomistaja voi myös hakea itse rahoitusta ja antaa suunnitelman toteutettavaksi. Tilakohtaisissa hankkeissa maaomistaja hakee tekijän, jonka osaaminen on varmistettava. Kannattaa tutustua hyvin hankehakemukseen.

Isompia kokonaisuuksia voidaan edelleen tehdä Luonnonhoitohankkeena, jolloin Metsäkeskus voi toteuttaa hankkeen.

Maanomistajalla on 10v kunnossapitovelvoite, ellei suojeluyhdistys ota sitä hoitaakseen. Se vaatii suojeluyhdistykseltä vuosikokouspäätöksen, rahaa ja rahahakemuksen esim. Leader-hankkeesta. Rahoitusta hakiessa on hyvä muistaa, että rahoituksessa yhdistyksen osuudesta huomattava osuus on talkootyötä, jonka vaikuttava hinta on määritelty erikseen. Tarvitaan siis aktiivista ja sitoutunutta jäsenkuntaa, jotta velvoite voitaisiin ottaa yhdistyksen hoidettavaksi. 

Liesjärven Suojelu ry on loppuvuodesta ollut aktiivisesti mukana yhteistyössä useiden Tammelan vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Tavoitteena on saada oppia toisiltamme ja yhteistyöllä myös näkyvyyttä, tehokkuutta, kunnallista ja alueellista sekä vesistökohtaista vaikuttavuutta. 

Kiitos yhteistyöstä, suunnitteluhankkeen toteutuksesta ja toimintamme tukemisesta kaikille osallistuneille. Kiitos jäsenet, maanomistajat, työryhmä, hallitus ja yhteistyökumppanit.

Ilman teitä ja valuma-alueellamme olevien, sekä paikallisten että vapaa-ajanasukkaiden, tukea toimintamme ei olisi mahdollista.


Rauhaisaa Joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2024!
Toini Nukari
Liesjärven Suojelu ry pj

Vaikuta lähivesiisi

Jokaisen suomalaisen lähiympäristöstä löytyy vettä: järvi, merenranta, joki tai puro. Meillä on mahdollisuus nauttia vesistä vaikkapa uimalla, veneilemällä tai kalastamalla, mutta myös vastuu huolehtia niiden tilasta.

Ota selvää oman lähivetesi laadusta. 

Vesi.fi-palvelusta  löydät tiedot vesien tilasta, sinilevätilanteesta sekä ravinnekuormituksesta. 

Ymparisto.fi auttaa sinua tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Lisätietoja ympäristöministeriön avustushausta (Liesu)

 

Avainsanat: hankkeet, laki