29.3.2020 Liesun yhteistyö HAMK:n kanssa

Liesjärven Suojelun hallitus kokoontui 16.2.2020 kuulemaan tarkempia tietoja edessä olevasta yhteistyöstä Hämeen Ammatikorkeakoulun opiskelijoitten tutkimusprojektissa, jonka kohteeksi on tänä vuonna valittu Liesjärvi.

HAMKin 14 opiskelijaa tulevat jakautumaan kolmeen tiimiin, ja lisänä ovat tiiminvetäjät ja taustalla kaksi HAMkin kestävän kehityksen opettajaa Sirpa Ojansuu sekä Tero Ahvenharju. Lokakuussa 2019 otettujen ojavesinäytteitten tulosten perusteella katseet kohdistetaan erityisesti kolmeen huolestuttavimpaan laskuojaan: Kauhaojaan, Lehesjokeen sekä Mustijokeen.

Tarkoituksena on tehdä Liesjärvestä monipuolinen tutkimus, eräänlainen tiekartta. Julkaisemme nettisivuilla tutkimussuunnitelman, josta lukija voi nähdä, miten monipuolisesti järvemme tilaa tullaan tutkimaan. Vesitutkimusten ja toimenpide-ehdotusten lisäksi opiskelijat ottavat yhteyttä liesjärveläisiin kyselytutkimuksen muodossa, ja viestintään kiinnitetään huomiota muutenkin paljon. Yhteistyökumppaniksi olemme saaneet myös Forssan Lehden. Koronavirustilanne muutti opiskelijoitten työt etätöiksi, ja karanteenimääräykset vaikeuttavat yhdistyksen aktiivien läsnäoloa tutkimusviikkojen aikana. Suunnitelma on kuitenkin valmis ja selkeä, ja se pannaan toimeen. Suojeluyhdistys pyrkii olemaan avuksi kaikin mahdollisin viestimin antamassa lisätietoa tutkijoille.

Muuta ajankohtaista

Liesun nettisivujen uudistus on koko ajan etenemässä. Asiantuntijan avulla hiomme niitä toimiviksi ja eläviksi. Logomme on uusittu, ja sitä tullaan käyttämään digitaalisesti kaikissa yhteyksissä. Ehkä jonain päivänä teemme myös logo-tuotteen, esimerkiksi yhdistyksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi.Kommentteja ja ehdotuksia otetaan vastaan.

Yhdistys on ottanut kirjeitse yhteyttä Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larssoniin, ja olemme esittäneet huolemme Eräkeskuksen vedenpuhdistamon pitkään jatkuneesta epävarmasta toiminnasta. Saimme kunnan maanrakennusmestari Heimo Tuomolalta selvityksen puhdistamon nykytilasta. Parannuksia on tehty, ja niiden avulla puhdistamon toimintaa on saatu helppohoitoisemmaksi ja varmatoimisemmaksi. Odotettavissa on lähivuosina iso muutos, kun Liesjärven jätevedet tullaan siirtoviemärin kautta johtamaan Forssaan puhdistettavaksi.

Muita asioita, jotka ovat yhdistyksessä työn alla, ovat järven vedenkorkeuden pitkän ajan tarkkailu SYKEn asiantuntijoitten avulla.